Project

Tool for calculating the climate impact of production and use of biogas and biodigestate

The tool calculates the climate impact of the entire value chain of production of biogas and biodigestate. The climate effect is compared to alternative pathways of treating waste: compost, spreading of manure or incineration. The aim is to obtain the net climate effect of biogas and biodigestate. Further description in Norwegian:

 

I 2019 utviklet Carbon Limits et excel-basert verktøy “Bransjenorm for biogass” på oppdrag fra Avfall Norge og med medvirkning fra Miljødirektoratet. Verktøyet er utarbeidet etter metoden i EUs bærekraftskriterier (RED II) og kan brukes til å beregne og dokumentere produksjon og klimanytten av biogass. RED II-metoden har imidlertid strengt definerte systemgrenser, noe som gjør at flere positive klimaeffekter ved biogassproduksjon ikke blir fanget opp. Det nye verktøyet har som formål å fange opp klimaeffektene ved produksjon og bruk av biorest, og å sammenligne biogass- og biorestproduksjon til andre avfallshåndteringsmetoder. Verktøyet kan også brukes blant annet til å belyse hvor i de ulike verdikjedene utslippene er størst og hvilke teknologivalg og andre valg knyttet til praksis, som har størst påvirkning på utslippene. Verktøyet er finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram, samt Miljødirektoratet. 

Ta gjerne kontakt med Irina Isakova eller Kaja Voss for tilgang til verktøyet. 

Her er rapporten som dokumenterer verktøyet.

Download Report